Home Over Foibos Waarom Metingen Nieuws Referenties Contact Voorwaarden

Waarom metingen?


Bezorgdheid over straling

Straling is niet te voelen, ruiken, of zichtbaar. Er zijn echter tal van wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat er door deze straling een aanslag op ons lichaam worden gepleegd. Een groep artsen uit Freiburg heeft al op 20 oktober 2002! een appèl doen uitgaan, die inmiddels is ondertekend door meer dan 40.000 mensen. Waaronder meer dan 1500 artsen. Dit appèl is nu bekend als het Freiburger Appèl.
Een klein stuk van de inhoud: Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie. Bij onze patienten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen.
Over welke aandoeningen hebben wij het hier? Er wordt genoemd; leer-, concentratie en gedragsstoornissen (bij Kinderen), bloeddrukafwijkingen, hartritmesoornissen, hoofdpijn, migraine, chronische vermoeidheid, plms, ME, slapeloosheid, oorsuizingen zenuwpijnen, epilepsie tot leukemie en hersentumoren aan toe. Dit alles wordt in verband gebracht met de opkomst van laagfrequente straling, hoogfrequente straling en magnetische velden, veroorzaakt door "nieuwe"technieken zoals bv. GSM Masten, dect telefoons, draadloos internet, elektrische dekens, waterbedden, en verontreinigde netspanningen in de elektrische installatie in huis of in de werkomgeving
Er is helaas nog geen eenduidige richtlijn binnen de EU voor straling en is er veel onduidelijkheid over het toegestane stralingsniveau dat een mens mag hebben.
Ook laat de Nederlandse overheid het na om de bewoners in Nederland te waarschuwen tegen een mogelijk stralingsgevaar. In bijvoorbeeld België, Zweden, Oostenrijk en Duistland is dit wel gedaan.
Maar ook daar zijn de overheidsrichtlijnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vele malen hoger dan een mens kan verwerken zonder er op langere termijn een negatieve invloed van te ondervinden.

Terug naar de oertijd?

Moeten we nu terug naar een stroom- en informatieloos tijdperk? Nee! Absoluut niet. Er is door een een paar eenvoudige aanpassingen al snel een reductie in de doorsnee woning te krijgen van meer dan 90%, vaak door uitschakelen of vervangen van sommige apparaten. De meeste straling hebben we zelf in huis gehaald. Mocht er echter een stralingsbron zich buiten het huis bevinden, moet dit door speciale materialen afgeschermd worden. Doe dit niet zelf! bij verkeerde of verkeerd geplaatste afscherming zal dit de bron extra kunnen versterken door middel van b.v. reflectie.

Meten = weten

Er zijn al veel voorwerpen te koop (veelal tegen zeer hoge prijzen) waarvan wordt gezegd dat ze beschermen. Of personen die de problemen aanvoelen o.i.d. Als nuchtere Noorderling, met een Energietechnische opleiding en elektrotechnische achtergrond, moet ik afgaan op wat de gespecialiseerde meetapparatuur aangeeft en daaruit de conclusie trekken.
Daarmee wil ik niet zeggen dat die dure voorwerpen of personen niet de gewenste effecten zouden kunnen sorteren, maar een meting zal een controleerbare waarde aangeven. Na plaatsing van afschermings- of luchtzuiveringsapparatuur kan dan vervolgens een reducering aangetoond worden. Deze metingen zijn door andere bedrijven te controleren.

Kosten

De kosten van een meting is voor bedrijven op basis van een uurtarief van €60,- Excl. BTW19% Bemiddeling voor aanpassen van de elektrotechnische of luchttechnische installaties door derden is mogelijk.
De kosten voor een standaard woning bedragen €225,-euro Excl BTW 19%. Deze omvat een hoogfrequente meting, laagfrequente magnetische- en elektrische meting en lichaamsspanningsmeting op de meest gebruikte plekken in de woning. En een rapport met de waarden en eventuele adviezen + de bemiddeling bij derden voor mogelijke afscherming of aanpassingen in de elektrische of luchttechnische installatie in de woning.
De reiskosten zijn €0.35 per km (heen en terug) en €60,- per uur gerekend over de heenreis.
Foibos werkt met de bouwbiologische SBM 2008 norm.